علل رواج حرف مفت در جامعه ما چیست؟

بخشی از سخنرانی استاد مصطفی ملکیان پیرامون علل حرف مفت زدن چرا در جلسات و مهمانی های عمومی و خصوصی «حرف مفت» زیاد می زنیم

مطالب مرتبط